L’alcalde o els regidors que casen es poden desplaçar a establiments hotelers del municipi de Palafrugell i el procediment de sol·licitud és el mateix que el de casament civil a l’Ajuntament.

Per celebrar la cerimònia civil fora de les instal·lacions de l’Ajuntament, en el moment d’omplir la instància s’ha d’especificar el lloc, el dia i l’hora de la celebració.

Normalment oficia els casaments l’alcalde però en cas que el dia i hora sol·licitat pels contraents no pugui, cedirà l’acte a un regidor o regidora.

Si els contraents volen que oficiï la cerimònia un regidor en concret, també ho han d’especificar a la instància de sol·licitud.

Tots els drets reservats · Desenvolupat per GM Cloud Design
Darrera actualització: 2018

www.ipep.cat | ipep@palafrugell.cat