Per a la celebració d’un casament civil, en primer lloc cal tramitar l’expedient de casament civil al Jutjat corresponent. En el cas de Palafrugell, es tracta del Jutjat de Pau. Per defecte, la cerimònia l’oficia el Jutge de Pau, però es pot demanar que l’oficiï l’Alcalde/essa o un/a regidor/a (sempre amb delegació expressa de l’Alcalde/essa).

Jutjat de Pau de Palafrugell:

Carrer Joan Fuster, 38 (urbanització Bòbila Nova)
Telèfon 972 30 69 35
Horari de 9.00 a 14.00 h de dilluns a divendres

Cal presentar:

  • Fotocòpia DNI, passaport o targeta de residència dels interessats
  • Certificat de naixement actualitzat
  • Llibre de família
  • Certificat dels ajuntaments on hagi residit en els dos últims anys

Llavors el procediment és:

  • Omplir formulari que s’envia a la Bisbal. Exposició pública 1 mes
  • Signatura de 2 testimonis
  • Resolució. S’escull data per l’acte al jutjat, entre setmana. En cas que es vulguin casar a un Ajuntament, el cap de setmana, ho envien allà
  • Termini: 3 mesos aprox.

Tots els drets reservats · Desenvolupat per GM Cloud Design
Darrera actualització: 2018

www.ipep.cat | ipep@palafrugell.cat