Ho pot sol·licitar totes aquelles parelles que tinguin autorització del Jutjat de Pau per casar-se i que vulguin que els casi l’Alcalde/essa o un/a regidor/a de l’Ajuntament de Palafrugell.

Es pot tramitar en línia, seguint les instruccions que trobareu en aquesta mateixa pàgina, o bé es pot tramitar presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament, portant la documentació següent:

  • Model de sol·licitud, tot indicant les dades dels contraents, el dia, l’hora i el lloc de la cerimònia
  • Fotocòpia del DNI dels contraents
  • Fotocòpia del DNI dels dos testimonis
  • Nom del Jutjat on s’ha iniciat l’expedient de casament i el número de l’expedient

Es realitza una acta de celebració matrimonial, en català que un cop signada pels contraents i els testimonis l’Ajuntament envia al registre civil.

L’alcalde o el regidor que casa es pot desplaçar a establiments hotelers del municipi.

La instància es pot presentar en línia en aquest enllaç.

O en persona a: Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). Avinguda Josep Pla, 9

Dilluns, dimecres i divendres, de 8.30 a 13.30 h
Dimarts i dijous, de 8.30 a 18 h (excepte del 15 de juliol al 31 d’agost que serà fins a les 13.30 h)

El tràmit es pot demanar durant tot l’any, però cal tenir present que els casaments a l’edifici de Can Bech (seu de l’Ajuntament) només es poden fer els dissabtes al migdia.

La taxa per prestació del servei per oficiar el casament és de 60 € si la tramitació de l’expedient s’ha iniciat al Jutjat de Pau de Palafrugell, o de 200 € en cas contrari. Aquest import s’ha de pagar una vegada es lliuri per part de l’Ajuntament el corresponent full de liquidació.

Es confirma en un termini màxim de 7 dies.

Enllaç a la Normativa Associada.

Observacions: La sol·licitud a l’Ajuntament no està vinculada amb la tramitació que s’ha de seguir al Jutjat corresponent. L’Alcalde/essa pot delegar la celebració de l’acte en un/a regidor/a.

Tots els drets reservats · Desenvolupat per GM Cloud Design
Darrera actualització: 2018

www.ipep.cat | ipep@palafrugell.cat